SPECWOOD

EU

Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD” realizuje projekt pt. „Wdrożenie bezodpadowej technologii produkcji materiałów i prefabrykatów meblowych EcoWood®.” w ramach Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Cel projektu i planowane efekty:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez firmę opracowanych wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej – drewna oraz prefabrykatów meblowych EcoWood® opartych o innowacyjną, autorską technologię MaxDry®
Wartość projektu:

29 408 070.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:

14 108 500.00 PLN

Masz pytanie? Zadzwoń!

pboczkaj.sw@gmail.com tel.: 608 013 063

eu